शिवम सिमेन्टको आईपीओमा ढुक्क भएर लगानी गरे हुन्छ- सतिशकुमार मोर बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष लक्की गु्रप karobardaily.com
शिवम सिमेन्टको आईपीओमा ढुक्क भएर लगानी गरे हुन्छ- सतिशकुमार मोर बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष लक्की गु्रप karobardaily.com

शिवम सिमेन्टको आईपीओमा ढुक्क भएर लगानी गरे हुन्छ- सतिशकुमार मोर बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष लक्की गु्रप karobardaily.com

Shivam Cement